Gỗ Á Châu - Sát Cánh Cùng Nghề Mộc

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

VÁN PHỦ MELAMINE

  • Kích thước tiêu chuẩn:

1,220 x 2,440 (mm)

  • Đồ dày tiêu chuẩn:

2.5 - 25 (mm)

  • Tuổi thọ:

10 - 15 năm

  • Cấu tạo:

Cốt ván MDF thường hoặc chống ẩm /OKAL được phủ trên lớp Melamine cao cấp theo tiêu chuẩn Mộc Phát

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image