Gỗ Á Châu - Sát Cánh Cùng Nghề Mộc

VÁN OKAL/ VÁN DĂM

  • Kích thước tiêu chuẩn:

1,220 x 2,440 (mm)

  • Đồ dày tiêu chuẩn:

8 - 25 (mm)

  • Tuổi thọ:

10 - 15 năm

  • Cấu tạo:

Dăm gỗ + Keo kết dính + Phụ gia ( Paramfin)