Gỗ Á Châu - Sát Cánh Cùng Nghề Mộc

Ván MDF CHỐNG ẨM

  • Kích thước tiêu chuẩn:

1,220 x 2,440 (mm)

  • Đồ dày tiêu chuẩn:

2,5 - 25 (mm)

  • Tuổi thọ:

10 - 15 năm

  • Tiêu chuẩn:

E2 ( Có 2 loại HMR và LMR )

  • Nhà Máy

► (LMR) Kim Tín .
► (HMR) Thái - Quảng Trị - Kiên Giang - Dongwha.