Gỗ Á Châu - Sát Cánh Cùng Nghề Mộc

GỖ GHÉP THANH

 • Kích thước tiêu chuẩn:

1,220 x 2,440 (mm)

 • Đồ dày tiêu chuẩn:

10 -15-18(mm)

 • Cốt gỗ:
  Gỗ tự nhiên ( Cao su/Tràm/ Thông )

 • Kiểu ghép

Ghép song song-Ghép giác-Ghép nối đầu-Ghép cạnh

 • Tiêu chuẩn bề mặt:

AA - AB - AC - BC - CC

VÁN ÉP

 • Cấu tạo:

Các lớp gỗ lạng kích thước 0.8mm

 • Đồ dày tiêu chuẩn:

2,5 - 25 (mm)

 • Bề mặt:
  Được phủ Veneer, Melamine, Men trắng TT

 • Kích thước

1,220 x 2,440 (mm)